Pytania i odpowiedzi o zap-3

1. Co to jest ZAP-3?

ZAP-3 to Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem. Formularz przeznaczony dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Służy informowaniu Urzędu Skarbowego o zmianach.

2. Kiedy składamy druk ZAP-3?

Formularz ZAP-3 składamy w przypadku

  • zmiany miejsca zamieszkania nie połączoną ze zmianą miejsca zameldowania
  • zmiany numeru konta, zwłaszcza w przypadku rachunku wykorzystywanego do zwrotu podatku PIT

3. Do którego urzędu składamy formularz ZAP-3?

Druk ZAP-3 składamy do Urzędu właściwego aktualnemu miejscu zamieszkania.

4.Czy aktualny jest jeszcze formularz NIP-3?

NIP-3 przestał obowiązywać 31 grudnia 2011 roku. Dla zmian, które zaszły po tej dacie należy wykorzystywać nowy formularz czyli ZAP-3

5. Kiedy nie musimy składać ZAP-3?

Formularz ani żadna inna forma powiadomienia Urzędu Skarbowego nie jest potrzebna w przypadku gdy zmiany widoczne są w rejestrze PESEL. Dotyczy to m.in.:

  • zmiany nazwiska,
  • zmiany miejsca zameldowania

6. Kiedy nie powinniśmy składać formularza ZAP-3?

Druk ZAP-3 nie jest przeznaczony dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku tego typu osób, do poinformowania o zmianach należy użyć CEiDG.

7. Czy można wysłać ZAP-3 przez internet?

Teoretycznie tak, jednak aby to uczynić należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny. Więcej o tym temacie w artykule Formularza ZAP-3 przez internet.

 

Date
Categories
Tags
Link
Status

Opublikowane:Październik 5, 2013

Uncategorized

Bookmark the permalink

Zarówno komentarze jak i trackbacki są aktualnie wyłączone